Projektit

 

 

 

Lieto vanhalinnan rotaryklubi tukee Biopankkia

Auria Biopankki

 

Auria Biopankki on ensimmäinen Suomeen perustettava kliininen biopankki. Se sai keväällä 2014 toimiluvan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta.

http://www.biopankki.fi/

Keskosten hoidon tukeminen

Turun yliopistollisen keskussairaalan keskosten hoitoyksikössä (”Keskola”) on kehitetty hoitotapa (Vanhemmat Vahvasti Mukana = VVM), jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti keskosen päivittäiseen hoitoon keskosta hoitavassa yksikössä (NICU = neonatal intensive care unit). Käytännössä pienokainen nukkuu vanhemman, isän tai äidin, rintakehän päällä. Siinä tehdään myös lapselle tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Vanhemmat eivät enää ole hoitoyksikön ulkopuolisia vaan toimivat tärkeänä osana hoitoryhmää keskosen voinnin rekisteröijinä ja siitä ammattilaisille (hoitajat ja lääkärit) tiedon välittäjinä. Hoitomalli tukee keskosen kehitystä, parantaa perheen selviytymistä ja kehittää NICUn työilmapiiriä ja osaamista. Suomessa Keskolan VVM-hoitomalli on otettu käyttöön kuudessa sairaalassa Keskolan kouluttamana.

Klubimme käynnisti vuonna 2014 hankkeen Keskolan kehittämän VVM-koulutusohjelman läpiviemiseksi ulkomaisessa NICU:ssa. Vanhalinna rotaryklubi vastaa hankkeesta, jolla on piirin 1410 tuki. Rahoituksen hankkimiseksi klubi teetti postimerkin, jonka piirsi taitelilja Arttu Alaranta. Postimerkkejä voi tilata arkeittain 30 euron hintaan klubilaisilta.